Cambridge, UK University Library, Cambridge, University Library, T-S Misc.28.74

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

Qoh 2:13

Qoh 2:13

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

1 פָּרָא טִין וֹרִיכִּיאָןכֿ אוֹשֵׁן פְּרִיסוֹטֵרוֹן
1 παρὰ τὴν χωρικίαν (ὡσὰν) περισσότερον
2 וֹשְׁפֿטוֹ פַרַא טוֹשְׁקוֹטוֹש:
2 τὸ φῶς παρὰ τὸ σκότος

Qoh 2:14

Qoh 2:14

2 הֶחָכָֿם:
2 הֶחָכָֿם:
3 וֹשׁפֿאוֹשׁוֹ לְמִיתַֿפְֿאוֹ אַוְוטוּ אֶן לִיןפָֿכֵּ
3 σοφὸς ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλὴν
4 אַוְוטוּ וֹרִיקוֹשׁכֿקֵאוֹ אִישְטוֹשְקוֹטוֹשׁ
4 αὐτοῦ καὶ χωρικὸς εἰς τὸ σκότος
5 מֵינוֹשׁגֿבְֿפּוֹרֵ נוֹשָאגְֿכֶּאֶ רגַֿ וֹגֿאֶ אוֹשׁ
5 πορευόμενος καὶ ἔγνωσα γὰρ ἐγὼ ὡς
6 שִינַדִּיאַשְׁמַא אֵנָן שִׁינַדִּיאַזִי טוֹן פַּדּוֹן
6 συναντίασμα ἕναν συναντιάζει τῶν πάντων
7 אַוְטוֹן:
7 αὐτῶν

Qoh 2:15

Qoh 2:15

7 וְאָמַרְתִּי: כֵּאִיפִּון וֹגֿאֶ אֵן
7 וְאָמַרְתִּי: καὶ εἶπον ἐγὼ ἐν
8 יאַנְמוּדִֿקַרְ אוֹשִנַדִּיאַשְמָא וֹרִיקוּכֿטוּ
8 καρδίαν μου ὡς συναντίασμα τοῦ χωρικοῦ
9 רגַֿ וֹגֿאֶ שִׁינַדִּיאַזִימוּ יאַטִידִֿקְ רוֹנֵשַאפְֿאֶ
9 (γὰ)ρ ἐγὼ συναντιάζει μου καὶ διὰ τί ἐφρόνεσα
10 וֹגֿ(אֶ) טוֹטֵן פְּרִישׁוֹטֵרוֹן כֶּאֶלָלִישָא אֵן
10 ἐγὼ τότε περισσότερον καὶ ἐλάλησα ἐν
1 יאָנְמוּדִֿכַּרְ רגַֿאוֹשְׁ טוּטוֹ מַטֵאוֹן:
1 καρδίαν μου ὡς γὰρ τοῦτο μάταιον
2
2

Qoh 2:16

Qoh 2:16

2 כִּי אֵין: אוֹטִי אוּקֵישְׁטִין מְנִימוֹשִׁינוֹן
2 כִּי אֵין: ὅτι οὐκ ἔστιν μνημόσυνον
3 וּפֿטוּשׁוֹ מֵטַטוֹן וֹרִיקוֹןכֿ אִישְׁטוֹנֵאוֹנָן
3 τοῦ σοφοῦ μετὰ τὸν χωρικὸν εἰς τὸν αἰῶναν
4 אֶן וֹןתֿפְּלִינְ טוֹנְאִימֵרוֹ מֵנוֹןכָֿטוֹנְאֶלְ
4 ἐν πλῆθον τῶν ἡμερῶ τῶν ἐρχομένων
5 טַפַּדָּא אֶלִישְׁמוֹנַיטֵי קְפּוֹש נִישְׁקִיתְֿאַפּוֹ
5 τὰ πάντα ἐλησμονάϊται καί πῶς ἀποθνῄσκει
6 וֹשפֿאוֹשׁוֹ מֵטַטוֹן וֹרִיקוֹןכֿ:
6 σοφὸς μετὰ τὸν χωρικόν

Qoh 2:17

Qoh 2:17

6 וְשָׂנֵאתִֿי:
6 וְשָׂנֵאתִֿי:
7 קֶאֶמִישִׁישָׁא טִין זוֹאִין אוֹטִי כַּקוֹן
7 καὶ ἐμίσησα τὴν ζωήν ὅτι κακὸν
8 אֶפִּיאֵמֵן טוֹפִימָא יתִֿאוֹשְאֶפִיאוֹ
8 ἐπὶ ἐμὲν τὸ ποῖμα ὃς ἐποιώθη
9 אַפוּקָטוֹ טוּאִלִיאוּ אוֹטִי טוֹפַן מַטֵאוֹן
9 ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου ὅτι τὸ πᾶν μάταιον
10 כְּקַקוֹטִיטָן פְּנֵיאוֹמָטוּ:
10 καὶ κακότηταν πνεύματου

Qoh 2:18

Qoh 2:18

10 וְשָׂנֵאִתֿי:

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
verso

10 וְשָׂנֵאִתֿי:

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
verso

1 כּאֶמישישָא וֹגֿאֶ שִׁין פָּן ימַשִׁיאַנְמוּכִֿ
1 καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σὺν πᾶν χειμασίαν μου
2 וֹגֿאוֹשְׁאֶ ימַזוֹמֵנוֹשׁכִֿ אַפּוקָטוֹ טוּאִלִיאוּ
2 ὅς ἐγὼ χειμαζόμενος ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου
3 ישׁוֹפִֿאוֹשְׁנָאַ אַוְוטו רוֹפּוּתְֿטוּאָ אוֹשְׁ
3 ὅς νὰ ἀφήσω αὐτὸ τοῦ ἀνθρώπουαθρωπου ὅς
4 אֶשְׁטֵי נְמוּתֵֿאוֹפִּילְ:
4 ἔσται ὄπιλθέν μου

Qoh 2:19

Qoh 2:19

4 וּמִי יֹדֵֿע: קְטִישׁ
4 וּמִי יֹדֵֿע: καὶ τίς
5 יִינוֹשְׁקִי רְנִימוֹשׁפְֿמִטִי אֶשְׁטִין אִי
5 γινώσκει μή τι φρένιμός ἐστιν
6 וֹרִיקוֹשׁכֿ כְּאֶקְשִׁישִיאָשִׁי אֶן פַּאן
6 χωρικὸς καὶ ἐξουσιάσει ἐν πᾶν
7 קוֹפּוֹנְמוּ יןתִֿקוֹפּוֹאאוֹשְׁ אַפּוּקַטוֹ טוּ
7 κόπον μου ὅς ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ
8 אִילִיאוּ רגַֿ טוּטוֹ מַטֵאוֹן:
8 ἡλίου γὰρ τοῦτο μάταιον

Qoh 2:20

Qoh 2:20

8 וְסַבֹּתִֿי:
8 וְסַבֹּתִֿי:
9 כֵּאֵיִירִשָא וֹגֿאֶ טוֹאַפֵּומֶרִימְנִי שִׁין
9 καὶ ἐγύρισα ἐγὼ τὸ ἀπευμεριμνεῖν σὺν
10 טִין קַרְדִֿיאַנְמוּ אֶפִּיפָּן טוֹנְקוֹפּוֹן
10 τὴν καρδιάν μου ἐπὶ πᾶν τὸν κόπον
1 טוֹן יןתִאֶקוֹפּוֹ אָפּוּקָטוֹ טוּאִילִיאוּ:
1 τὸν ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου

Qoh 2:21

Qoh 2:21

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

1 כִּי יֵש: אוֹטִי אֶשְׁטִין רוֹפּוֹשׁתְֿאַנְ אוֹשׁ
1 כִּי יֵש: ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος ὅς
3 קוֹפּוֹשׁ אַוְוטוּ אִיפּוֹ שׁוֹפִיאָשׁ נוֹשִׁיןגְֿקֶאֶנְ
3 κόπος αὐτοῦ ὑπὸ σοφιᾶς καὶ ἐν γνῶσιν
4 יאוֹטִיטָןתִֿפְֿנְאֶ̇אֵכֶּ רוֹפּוּתְֿכְּטוּאַנְ
4 καὶ ἐν εὐθυότηταν καὶ τοῦ ἀνθρώπου
5 יתִֿאוֹשׁאוּכֵּקוֹפּוֹ אִישַׁאַוְוטוֹ ידִֿידִֿ אַוְוטוּ
5 ὃς οὐκ ἐκοπώθη εἰς αὐτὸ δίδει αὐτοῦ
6 מֶרְטִיקוֹן אַוְוטוּ רגַֿ טוּטוֹ מַטֵאוֹן כְּקַקִיא
6 μερτικὸν αὐτοῦ γὰρ τοῦτο μάταιον καὶ κακία
7 פּוֹלִּי:
7 πολλή

Qoh 2:22

Qoh 2:22

7 כִי מֶה : לִיפֵֿאוֹטִיטִיאוֹ טוֹן (פּוֹן)רוֹתְאְנְ
7 כִי מֶה : ὅτι τί ὠφελεῖ τὸν ἄνθρω(πον)
8 אֶן פַּן מַשִׁיאַןכִי אַוְוטוּ כֶּאְנְקַקוֹטִיטַן
8 ἐν πᾶν χειμασίαν αὐτοῦ καὶ ἐν κακότηταν
9 יאַשׁדִֿכַּרְ אַוְוטוּ אוֹשְאַוְוטוֹשׁ (נוֹשׁ)מֵימַזוֹכִֿ
9 καρδίας αὐτοῦ ὅς αὐτὸς χειμαζόμ(ενος)
10 אַפּוּקַטוּ טוּאִילִיאוּ:
10 ἀπουκάτου τοῦ ἡλίου

Qoh 2:23

Qoh 2:23

10 כִּי כָֿל: אוֹטִי (פַּ)
10 כִּי כָֿל: ὅτι (פַּ)
Normalised text only
Normalised Text

Qoh 2:13

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

1 παρὰ τὴν χωρικίαν (ὡσὰν) περισσότερον
2 τὸ φῶς παρὰ τὸ σκότος

Qoh 2:14

2 הֶחָכָֿם:
3 σοφὸς ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλὴν
4 αὐτοῦ καὶ χωρικὸς εἰς τὸ σκότος
5 πορευόμενος καὶ ἔγνωσα γὰρ ἐγὼ ὡς
6 συναντίασμα ἕναν συναντιάζει τῶν πάντων
7 αὐτῶν

Qoh 2:15

7 וְאָמַרְתִּי: καὶ εἶπον ἐγὼ ἐν
8 καρδίαν μου ὡς συναντίασμα τοῦ χωρικοῦ
9 (γὰ)ρ ἐγὼ συναντιάζει μου καὶ διὰ τί ἐφρόνεσα
10 ἐγὼ τότε περισσότερον καὶ ἐλάλησα ἐν
1 καρδίαν μου ὡς γὰρ τοῦτο μάταιον
2

Qoh 2:16

2 כִּי אֵין: ὅτι οὐκ ἔστιν μνημόσυνον
3 τοῦ σοφοῦ μετὰ τὸν χωρικὸν εἰς τὸν αἰῶναν
4 ἐν πλῆθον τῶν ἡμερῶ τῶν ἐρχομένων
5 τὰ πάντα ἐλησμονάϊται καί πῶς ἀποθνῄσκει
6 σοφὸς μετὰ τὸν χωρικόν

Qoh 2:17

6 וְשָׂנֵאתִֿי:
7 καὶ ἐμίσησα τὴν ζωήν ὅτι κακὸν
8 ἐπὶ ἐμὲν τὸ ποῖμα ὃς ἐποιώθη
9 ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου ὅτι τὸ πᾶν μάταιον
10 καὶ κακότηταν πνεύματου

Qoh 2:18

10 וְשָׂנֵאִתֿי:

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
verso

1 καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σὺν πᾶν χειμασίαν μου
2 ὅς ἐγὼ χειμαζόμενος ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου
3 ὅς νὰ ἀφήσω αὐτὸ τοῦ ἀνθρώπουαθρωπου ὅς
4 ἔσται ὄπιλθέν μου

Qoh 2:19

4 וּמִי יֹדֵֿע: καὶ τίς
5 γινώσκει μή τι φρένιμός ἐστιν
6 χωρικὸς καὶ ἐξουσιάσει ἐν πᾶν
7 κόπον μου ὅς ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ
8 ἡλίου γὰρ τοῦτο μάταιον

Qoh 2:20

8 וְסַבֹּתִֿי:
9 καὶ ἐγύρισα ἐγὼ τὸ ἀπευμεριμνεῖν σὺν
10 τὴν καρδιάν μου ἐπὶ πᾶν τὸν κόπον
1 τὸν ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου

Qoh 2:21

 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

1 כִּי יֵש: ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος ὅς
3 κόπος αὐτοῦ ὑπὸ σοφιᾶς καὶ ἐν γνῶσιν
4 καὶ ἐν εὐθυότηταν καὶ τοῦ ἀνθρώπου
5 ὃς οὐκ ἐκοπώθη εἰς αὐτὸ δίδει αὐτοῦ
6 μερτικὸν αὐτοῦ γὰρ τοῦτο μάταιον καὶ κακία
7 πολλή

Qoh 2:22

7 כִי מֶה : ὅτι τί ὠφελεῖ τὸν ἄνθρω(πον)
8 ἐν πᾶν χειμασίαν αὐτοῦ καὶ ἐν κακότηταν
9 καρδίας αὐτοῦ ὅς αὐτὸς χειμαζόμ(ενος)
10 ἀπουκάτου τοῦ ἡλίου

Qoh 2:23

10 כִּי כָֿל: ὅτι (פַּ)
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

Qoh 2:13

   
 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

  
1 παρὰ τὴν χωρικίαν (ὡσὰν) περισσότερον
2 τὸ φῶς παρὰ τὸ σκότος

Qoh 2:14

   
2 הֶחָכָֿם:
3 σοφὸς ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν κεφαλὴν
4 αὐτοῦ καὶ χωρικὸς εἰς τὸ σκότος
5 πορευόμενος καὶ ἔγνωσα γὰρ ἐγὼ ὡς
6 συναντίασμα ἕναν συναντιάζει τῶν πάντων
7 αὐτῶν

Qoh 2:15

   
7 וְאָמַרְתִּי: καὶ εἶπον ἐγὼ ἐν
8 καρδίαν μου ὡς συναντίασμα τοῦ χωρικοῦ
9 (γὰ)ρ ἐγὼ συναντιάζει μου καὶ διὰ τί ἐφρόνεσα
καὶ ἵνα τί] Theodotion καὶ Field; Symmachus καὶ Field; Aquila ὁμοίως τοῖς Ο' Field; Theodotion εἰς τί Field; καὶ ἵνα τί ἐσοφισάμην] Symmachus εἰς τί μοι Field; καὶ ἵνα τί ἐσοφισάμην] Aquila ὁμοίως τοῖς Ο' Field Aquila ὁμοίως τοῖς Ο' Field
10 ἐγὼ τότε περισσότερον καὶ ἐλάλησα ἐν
1 καρδίαν μου ὡς γὰρ τοῦτο μάταιον
2

Qoh 2:16

   
2 כִּי אֵין: ὅτι οὐκ ἔστιν μνημόσυνον
μνήμη] Sym μνημόσυνον ; Aq ὁμοίως τοῖς Ο' ; Theod ὁμοίως τοῖς Ο'
3 τοῦ σοφοῦ μετὰ τὸν χωρικὸν εἰς τὸν αἰῶναν
4 ἐν πλῆθον τῶν ἡμερῶ τῶν ἐρχομένων
5 τὰ πάντα ἐλησμονάϊται καί πῶς ἀποθνῄσκει
6 σοφὸς μετὰ τὸν χωρικόν

Qoh 2:17

   
6 וְשָׂנֵאתִֿי:
7 καὶ ἐμίσησα τὴν ζωήν ὅτι κακὸν
ὅτι πονηρὸν ἐπ’ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον] Sym γάρ Field Sym κακὸν Field
8 ἐπὶ ἐμὲν τὸ ποῖμα ὃς ἐποιώθη
Sym μοι Field Sym τὸ Field; Sym ἔργον Field Sym τὸ Field; Sym γινόμενον Field
9 ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου ὅτι τὸ πᾶν μάταιον
10 καὶ κακότηταν πνεύματου

Qoh 2:18

   
10 וְשָׂנֵאִתֿי:
 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
verso

1 καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σὺν πᾶν χειμασίαν μου
2 ὅς ἐγὼ χειμαζόμενος ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου
ὃν ἐγὼ μοχθῶ] Aq ὃν ; Theod ὃν ; Sym ὁμοίως τοῖς Ο' ; Sym ὁμοίως τοῖς Ο' Aq κοπιῶ ; Theod κοπιῶ ; Sym ὁμοίως τοῖς Ο'
3 ὅς νὰ ἀφήσω αὐτὸ τοῦ ἀνθρώπουαθρωπου ὅς
Theod τῷ
4 ἔσται ὄπιλθέν μου
Theod γινομένῳ Theod μετ' ; Theod ἐμέ

Qoh 2:19

   
4 וּמִי יֹדֵֿע: καὶ τίς
5 γινώσκει μή τι φρένιμός ἐστιν
6 χωρικὸς καὶ ἐξουσιάσει ἐν πᾶν
καὶ ἐξουσιάζεται] Theod ὁμοίως τοῖς Ο' ; Aq κυριεύσει ; Theod εἰς
7 κόπον μου ὅς ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ
Sym εἰς ὃν ; ᾧ ἐμόχθησα] Sym ἐμόχθησα
8 ἡλίου γὰρ τοῦτο μάταιον

Qoh 2:20

   
8 וְסַבֹּתִֿי:
9 καὶ ἐγύρισα ἐγὼ τὸ ἀπευμεριμνεῖν σὺν
ἐπέστρεψα] Sym περιήχθην Ἄλλος τοῦ ; Ἄλλος ἀποκαμεῖν
10 τὴν καρδιάν μου ἐπὶ πᾶν τὸν κόπον
1 τὸν ἐκοπώθην ἀπουκάτω τοῦ ἡλίου

Qoh 2:21

   
 

Fragment of Qoheleth (Ecclesiastes) (CA_28.74)
recto

  
1 כִּי יֵש: ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος ὅς
3 κόπος αὐτοῦ ὑπὸ σοφιᾶς καὶ ἐν γνῶσιν
4 καὶ ἐν εὐθυότηταν καὶ τοῦ ἀνθρώπου
ἀνδρείᾳ] Sym γοργότητι
5 ὃς οὐκ ἐκοπώθη εἰς αὐτὸ δίδει αὐτοῦ
Theod ᾧ ; Aq ὃς ; Aq οὐκ ; Aq μοχθεῖ Aq ἐν ; Aq αὐτῇ
6 μερτικὸν αὐτοῦ γὰρ τοῦτο μάταιον καὶ κακία
Sym κάκωσις
7 πολλή

Qoh 2:22

   
7 כִי מֶה : ὅτι τί ὠφελεῖ τὸν ἄνθρω(πον)
ὅτι τί γίνεται] Sym ὅτι ; Sym γὰρ ; Sym περιγέγονον
8 ἐν πᾶν χειμασίαν αὐτοῦ καὶ ἐν κακότηταν
9 καρδίας αὐτοῦ ὅς αὐτὸς χειμαζόμ(ενος)
10 ἀπουκάτου τοῦ ἡλίου

Qoh 2:23

   
10 כִּי כָֿל: ὅτι (פַּ)
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

Qoh 2:13

      
παρὰ
τὴν
χωρικίαν
ὡσὰν
περισσότερον
מן
ה
סכלות
כ
יתרון
ὑπὲρ
τὴν
ἀφροσύνην
ὡς
τὸ
φῶς
παρὰ
τὸ
σκότος
ה
אור‌
מן
ה
חשך

φωτὸς
ὑπὲρ
τὸ
σκότος

Qoh 2:14

      

σοφὸς
ὀφθαλμοὶ
αὐτοῦ
ἐν
κεφαλὴν
ה
חכם
עיני
ו
ב
‌ראש
τοῦ
σοφοῦ
οἱ ὀφθαλμοὶ
αὐτοῦ
ἐν
κεφαλῇ
αὐτοῦ
καὶ

χωρικὸς
εἰς
τὸ
σκότος
ו
ו
ה
כסיל
ב
חשך
αὐτοῦ
καὶ

ἄφρων
ἐν
σκότει
πορευόμενος
καὶ
ἔγνωσα
γὰρ
ἐγὼ
ὡς
הולך
ו
ידעתי
גם
אני
ש
πορεύεται
καὶ
ἔγνων
καί γε
ἐγὼ
ὅτι
συναντίασμα
ἕναν
συναντιάζει
τῶν
πάντων
מקרה
אחד
יקרה
את
כל
συνάντημα
ἓν
συναντήσεται
τοῖς
πᾶσιν
αὐτῶν
ם
αὐτοῖς

Qoh 2:15

      
καὶ
εἶπον
ἐγὼ
ἐν
ו
אמרתי
אני
ב
καὶ
εἶπα
ἐγὼ
ἐν
καρδίαν
μου
ὡς
συναντίασμα
τοῦ
χωρικοῦ
לב
י
כ
מקרה
ה
כסיל
καρδίᾳ
μου
Ὠς
συνάντημα
τοῦ
ἄφρονος
(γὰ)ρ
ἐγὼ
συναντιάζει
μου
καὶ
διὰ τί
ἐφρόνεσα
גם
אני
יקר
ני
‌ו
‌ל מה
חכמתי
καί γε
ἐμοὶ
συναντήσεταί
μοι
καὶ
ἵνα τί
ἐσοφισάμην
καὶ
καὶ
ὁμοίως τοῖς Ο'
εἰς τί
εἰς τί μοι
ὁμοίως τοῖς Ο'

ὁμοίως τοῖς Ο'
ἐγὼ
τότε
περισσότερον
καὶ
ἐλάλησα
ἐν
אני
אז
יותר
ו
דברתי
ב
ἐγὼ
τότε
περισσὸν
ἐλάλησα
ἐν
καρδίαν
μου
ὡς
γὰρ
τοῦτο
μάταιον
לב
י
ש
גם
זה
הבל
καρδίᾳ
μου
ὅτι
καί γε
τοῦτο
ματαιότης

Qoh 2:16

      
ὅτι
οὐκ
ἔστιν
μνημόσυνον
כי
אין
זכרון
ὅτι
οὐκ ἔστιν
μνήμη
μνημόσυνον
ὁμοίως τοῖς Ο'
ὁμοίως τοῖς Ο'
τοῦ
σοφοῦ
μετὰ
τὸν
χωρικὸν
εἰς
τὸν
αἰῶναν
ל
חכם
עם
ה
כסיל
ל
עולם
τοῦ
σοφοῦ
μετὰ
τοῦ
ἄφρονος
εἰς
αἰῶνα

τῶν
ἡμερῶ
τῶν
ἐρχομένων
ב ש כבר
ה
ימים
ה
באים
καθότι
αἱ
ἡμέραι
αἱ
ἐρχόμεναι
τὰ
πάντα
ἐλησμονάϊται
καί
πῶς
ἀποθνῄσκει
ה
כל
נשכח
ו
איך
ימות
τὰ
πάντα
ἐπελήσθη
καὶ
πῶς
ἀποθανεῖται

σοφὸς
μετὰ
τὸν
χωρικόν
ה
חכם
עם
ה
כסיל

σοφὸς
μετὰ
τοῦ
ἄφρονος

Qoh 2:17

      
καὶ
ἐμίσησα
τὴν
ζωήν
ὅτι
κακὸν
ו
שנאתי
את ה
חיים
כי
רע
καὶ
ἐμίσησα
σὺν τὴν
ζωήν
ὅτι
πονηρὸν
γάρ
κακὸν
ἐπὶ
ἐμὲν
τὸ
ποῖμα
ὃς
ἐποιώθη
על
י
ה
מעשה
ש
נעשה
ἐπ’
ἐμὲ
τὸ
ποίημα
τὸ
πεποιημένον
μοι
τὸ
ἔργον
τὸ
γινόμενον
ἀπουκάτω
τοῦ
ἡλίου
ὅτι
τὸ
πᾶν
μάταιον
תחת
ה
שמש
כי
ה
כל
הבל
ὑπὸ
τὸν
ἥλιον
ὅτι
τὰ
πάντα
ματαιότης
καὶ
κακότηταν
πνεύματου
ו
רעות
רוח
καὶ
προαίρεσις
πνεύματος

Qoh 2:18

      
καὶ
ἐμίσησα
ἐγὼ
σὺν
πᾶν
χειμασίαν
μου
ו
שנאתי
אני
את
כל
עמל
י
καὶ
ἐμίσησα
ἐγὼ
σὺν
πάντα
μόχθον
μου
ὅς
ἐγὼ
χειμαζόμενος
ἀπουκάτω
τοῦ
ἡλίου
ש
אני
עמל
תחת
ה
שמש
ὃν
ἐγὼ
μοχθῶ
ὑπὸ
τὸν
ἥλιον
ὃν
ὃν
ὁμοίως τοῖς Ο'
ὁμοίως τοῖς Ο'
κοπιῶ
κοπιῶ
ὁμοίως τοῖς Ο'
ὅς
νὰ
ἀφήσω
αὐτὸ
τοῦ
ἀνθρώπουαθρωπου
ὅς
ש
‌אניח
נו
ל
אדם
‌ש
ὅτι
ἀφίω
αὐτὸν
τῷ
ἀνθρώπῳ
τῷ
τῷ
ἔσται
ὄπιλθέν
μου
יהיה
‌אחר
י
γινομένῳ
μετ’
ἐμέ
γινομένῳ
μετ'
ἐμέ

Qoh 2:19

      
καὶ
τίς
‌ו
מי
καὶ
τίς
γινώσκει
μή τι
φρένιμός
ἐστιν
יודע
‌ה
חכם
יהיה
או
οἶδεν
εἰ
σοφὸς
ἔσται
χωρικὸς
καὶ
ἐξουσιάσει
ἐν
πᾶν
סכל
‌ו
ישלט
‌ב
כל
ἄφρων
καὶ
ἐξουσιάζεται
ἐν
παντὶ
ὁμοίως τοῖς Ο'
κυριεύσει
εἰς
κόπον
μου
ὅς
ἐκοπώθην
ἀπουκάτω
τοῦ
‌עמל
י
‌ש
עמלתי
תחת
‌ה
μόχθῳ
μου

ἐμόχθησα
ὑπὸ
τὸν
εἰς ὃν
ἐμόχθησα
ἡλίου
γὰρ
τοῦτο
μάταιον
שמש
גם
זה
הבל
ἥλιον
καί γε

ματαιότης

Qoh 2:20

      
καὶ
ἐγύρισα
ἐγὼ
τὸ
ἀπευμεριμνεῖν
σὺν
‌ו
סבותי
אני
‌ל
יאש
‌את
καὶ
ἐπέστρεψα
ἐγὼ
τοῦ
ἀποτάξασθαι
τῇ
περιήχθην
τοῦ
ἀποκαμεῖν

μου
ἐπὶ
πᾶν
τὸν
κόπον
‌לב
י
על
כל
‌ה
עמל
καρδίᾳ
μου
ἐπὶ
παντὶ
τῷ
μόχθῳ
τὸν
ἐκοπώθην
ἀπουκάτω
τοῦ
ἡλίου
‌ש
עמלתי
תחת
‌ה
שמש

ἐμόχθησα
ὑπὸ
τὸν
ἥλιον

Qoh 2:21

      
ὅτι
ἔστιν
ἄνθρωπος
ὅς
כי
יש
אדם
‌ש
ὅτι
ἔστιν
ἄνθρωπος
οὗ
κόπος
αὐτοῦ
ὑπὸ
σοφιᾶς
καὶ
ἐν
γνῶσιν
‌עמל
ו
‌ב
חכמה
ו‌
‌ב
דעת
μόχθος
αὐτοῦ
ἐν
σοφίᾳ
καὶ
ἐν
γνώσει
καὶ
ἐν
εὐθυότηταν
καὶ
τοῦ
ἀνθρώπου
‌ו
‌ב
כשרון
‌ו
‌ל
אדם
καὶ
ἐν
ἀνδρείᾳ
καὶ
ἄνθρωπος
γοργότητι
ὃς
οὐκ
ἐκοπώθη
εἰς
αὐτὸ
δίδει
αὐτοῦ
‌ש
לא
עמל
‌ב
ו
‌יתנ
נו
ὃς
οὐκ
ἐμόχθησεν
ἐν
αὐτῷ
δώσει
αὐτῷ

ὃς
οὐκ
μοχθεῖ
ἐν
αὐτῇ
μερτικὸν
αὐτοῦ
γὰρ
τοῦτο
μάταιον
καὶ
κακία
‌חלק
ו
גם
זה
הבל
‌ו
רעה
μερίδα
αὐτοῦ
καί γε
τοῦτο
ματαιότης
καὶ
πονηρία
κάκωσις
πολλή
רבה
μεγάλη

Qoh 2:22

      
ὅτι
τί
ὠφελεῖ
τὸν
ἄνθρω(πον)
כי
מה
הוה
‌ל
אדם
ὅτι
τί
γίνεται
τῷ
ἀνθρώπῳ
ὅτι
γὰρ
περιγέγονον
ἐν
πᾶν
χειμασίαν
αὐτοῦ
καὶ
ἐν
κακότηταν
‌ב
כל
‌עמל
ו
‌ו
‌ב
רעיון
ἐν
παντὶ
μόχθῳ
αὐτοῦ
καὶ
ἐν
προαιρέσει
καρδίας
αὐτοῦ
ὅς
αὐτὸς
χειμαζόμ(ενος)
‌לב
ו
ש
הוא
עמל
καρδίας
αὐτοῦ

αὐτὸς
μοχθεῖ
ἀπουκάτου
τοῦ
ἡλίου
תחת
‌ה
שמש
ὑπὸ
τὸν
ἥλιον

Qoh 2:23

      
ὅτι
כי
ὅτι