University Library Cambridge, UK, Cambridge, UL, T-S 12.184 + Cambridge, UL, T-S 20.50

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

2Kgs 23:17

2Kgs 23:17

2 και ειπεν τι το
2 καὶ εἶπεν Τί τὸ
3 σκοπελον τουτο
3 σκόπελον τοῦτο
4 ο εγω ορω και ειπον προσ αυτον
4 ἐγὼ ὁρῶ καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν
6 ανδρεσ τησ πολεωσ ο ταφος ανδρος του θεου
6 ἄνδρες τῆς πόλεως τάφος ἀνδρὸς τοῦ θεοῦ
9 ος ηλθεν απο ῑουδα και εκαλεσε
9 ὃς ἦλθεν ἀπὸ Ιουδα καὶ ἐκάλεσεν
11 συν τα ρηματα
11 σὺν τὰ ῥηματα
12 ταυτα α εποιησας
12 ταῦτα ἐποίησας
13 επι το θυσιαστηριον βηθηλ
13 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βηθηλ

2Kgs 23:18

2Kgs 23:18

14 και
14 καὶ
15 ειπεν αφεται αυτον ανηρ μη σαλευσατω οστεα
15 εἶπεν Ἄφετε αὐτόν, ἀνήρ μὴ σαλευσάτω ὀστᾶ
18 αυτου και περιεσωσαν οστα
18 αὐτοῦ καὶ περιέσωσαν ὀστᾶ
20 του προφητου
20 τοῦ προφήτου
21 οσ η(λθεν) εκ σαμα(ριασ)
21 ὃς ἦλθεν ἐκ Σαμαρείας

2Kgs 23:19

2Kgs 23:19

22 (και) (και) (γε)
22 καὶ καί γε
23 (συν) (παντασ) (οικουσ)

Fragments of 1–2 Kings (2 Kings 23:17–22) (CA_12.184)
2 recto

23 (σὺν) (πάντας) οἴκους

Fragments of 1–2 Kings (2 Kings 23:17–22) (CA_12.184)
2 recto

1 των υψωματω
1 τῶν ὑψωμάτων
2 οι εν πολεσιν σαμαριασ ουσ εποιησαν βασιλισ ῑσλ
2 οἳ ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὓς ἐποίησαν βασιλεῖς Ισραηλ
5 του παροργεισε
5 τοῦ παροργίσαι
6 απεστησεν ιωσιαου και εποιησεν αυτοισ κατα
6 ἀπέστησεν Ιωσιαου καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς κατὰ
9 παντα τα ποιηματα α εποιησεν εν
9 πάντα τὰ ποιήματα ἐποίησεν ἐν
11 βηθηλ
11 Βηθηλ

2Kgs 23:20

2Kgs 23:20

11 και εθ(υσ)ι ασεν (συν) (παντ)ασ
11 καὶ ἐθυσίασεν σὺν πάντας
13 ῑερεισ τω(ν) υ(ψ)ω μα(των) οι εκει επι τ(α) θυσιαστηρια κα(ι) ενεπρησεν
13 ἱερεῖς τῶν ὑψωμάτων οἳ ἐκεῖ ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ ἐνέπρησεν
17 τα οστα ανθρωπων επ αυτα και
17 τὰ ὀστᾶ ἀνθρώπων ἐπ αὐτά καὶ
19 επεστρεψσεν ιε ρουσαλημ
19 ἐπέστρεψσεν Ιερουσαλημ

2Kgs 23:21

2Kgs 23:21

20 και
20 καὶ
21 ενετιλατο ο βασιλευσ συν παντι
21 ἐνετείλατο βασιλεὺς σὺν παντὶ
23 τω λαω τω λεγιν
23 τῷ λαῷ τῷ λέγειν
1 ποιησατε φεσα
1 Ποιήσατε Φεσα
2 τω ΠΙΠΙ θεω υμω͞ κατα το γεγραμμενον επι βιβλιου
2 τῷ ΠΙΠΙ θεῷ ὑμῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου
5 τησ συνθηκης
5 τῆς συνθήκης
6 ταυτης
6 ταύτης

2Kgs 23:22

2Kgs 23:22

6 οτι ουκ εποιηθη κατα το
6 ὅτι οὐκ ἐποιήθη κατὰ τὸ
8 φεσα τουτο απο ημερων των κριτων οι εκριναν τον ισραηλ και πασ(ων) (η)μερων βα σιλεω(ν) (ι)σραηλ
8 Φεσα τοῦτο ἀπὸ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἳ ἔκριναν τὸν Ισραηλ καὶ πασῶν ἡμερῶν βασιλέων Ισραηλ
14 και βασ(ιλεων) (ι̅ου)δα
14 καὶ βασιλέων Ιουδα
Normalised text only
Normalised Text

2Kgs 23:17

2 καὶ εἶπεν Τί τὸ
3 σκόπελον τοῦτο
4 ἐγὼ ὁρῶ καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν
6 ἄνδρες τῆς πόλεως τάφος ἀνδρὸς τοῦ θεοῦ
9 ὃς ἦλθεν ἀπὸ Ιουδα καὶ ἐκάλεσεν
11 σὺν τὰ ῥηματα
12 ταῦτα ἐποίησας
13 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βηθηλ

2Kgs 23:18

14 καὶ
15 εἶπεν Ἄφετε αὐτόν, ἀνήρ μὴ σαλευσάτω ὀστᾶ
18 αὐτοῦ καὶ περιέσωσαν ὀστᾶ
20 τοῦ προφήτου
21 ὃς ἦλθεν ἐκ Σαμαρείας

2Kgs 23:19

22 καὶ καί γε
23 (σὺν) (πάντας) οἴκους

Fragments of 1–2 Kings (2 Kings 23:17–22) (CA_12.184)
2 recto

1 τῶν ὑψωμάτων
2 οἳ ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὓς ἐποίησαν βασιλεῖς Ισραηλ
5 τοῦ παροργίσαι
6 ἀπέστησεν Ιωσιαου καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς κατὰ
9 πάντα τὰ ποιήματα ἐποίησεν ἐν
11 Βηθηλ

2Kgs 23:20

11 καὶ ἐθυσίασεν σὺν πάντας
13 ἱερεῖς τῶν ὑψωμάτων οἳ ἐκεῖ ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ ἐνέπρησεν
17 τὰ ὀστᾶ ἀνθρώπων ἐπ αὐτά καὶ
19 ἐπέστρεψσεν Ιερουσαλημ

2Kgs 23:21

20 καὶ
21 ἐνετείλατο βασιλεὺς σὺν παντὶ
23 τῷ λαῷ τῷ λέγειν
1 Ποιήσατε Φεσα
2 τῷ ΠΙΠΙ θεῷ ὑμῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου
5 τῆς συνθήκης
6 ταύτης

2Kgs 23:22

6 ὅτι οὐκ ἐποιήθη κατὰ τὸ
8 Φεσα τοῦτο ἀπὸ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἳ ἔκριναν τὸν Ισραηλ καὶ πασῶν ἡμερῶν βασιλέων Ισραηλ
14 καὶ βασιλέων Ιουδα
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

2Kgs 23:17

   
2 καὶ εἶπεν Τί τὸ
ו‌‌יאמר ‌מה‌ ‌הציון‌ ‌הלז‌ ‌אשר‌ אני‌‌ ‌ראה‌ ו‌‌יאמרו אלי‌ו‌ ‌אנשי‌ ה‌‌עיר הקבר איש‌‌ ה‌‌אלהים אשר‌ בא‌‌ מ‌‌יהודה ויקרא את‌ ה‌דברים‌ ה‌‌אלה אשר‌‌ ‌עשית‌ ‌על ה‌‌מזבח בית‌ ‌אל‌
καὶ εἶπεν Τί τὸ σκόπελον ἐκεῖνο , ὃ ἐγὼ ὁρῶ ; καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως Ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ ἐξεληλυθὼς ἐξ Ιουδα καὶ ἐπικαλεσάμενος τοὺς λόγους τούτους , οὓς ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βαιθηλ .
3 σκόπελον τοῦτο
4 ἐγὼ ὁρῶ καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν
6 ἄνδρες τῆς πόλεως τάφος ἀνδρὸς τοῦ θεοῦ
9 ὃς ἦλθεν ἀπὸ Ιουδα καὶ ἐκάλεσεν
11 σὺν τὰ ῥηματα
12 ταῦτα ἐποίησας
13 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βηθηλ

2Kgs 23:18

   
14 καὶ
ו‌‌יאמר ‌הניחו‌ ל‌‌ו ‌איש‌ ‌אל‌ ‌‌ינע עצמתי‌ו‌ ו‌‌ימלטו עצמתי‌‌ו ‌את‌ ‌עצמות‌ ה‌נביא‌ ‌אשר‌ ‌בא‌ מ‌‌שמרון
καὶ εἶπεν Ἄφετε αὐτό , ἀνὴρ μὴ κινησάτω τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ · καὶ ἐρρύσθησαν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ μετὰ τῶν ὀστῶν τοῦ προφήτου τοῦ ἥκοντος ἐκ Σαμαρείας .
15 εἶπεν Ἄφετε αὐτόν, ἀνήρ μὴ σαλευσάτω ὀστᾶ
18 αὐτοῦ καὶ περιέσωσαν ὀστᾶ
ἐρρύσθησαν] περιεσωσαν 57
20 τοῦ προφήτου
21 ὃς ἦλθεν ἐκ Σαμαρείας

2Kgs 23:19

   
22 καὶ καί γε
ו‌‌גם את‌‌ ‌כל ‌בתי‌ ה‌‌במות ‌אשר‌ ב‌ערי‌ ‌שמרון‌ ‌אשר‌ ‌עשו‌ ‌מלכי‌ ‌ישראל‌ ל‌‌הכעיס ‌הסיר‌‌ ‌יאשיהו‌ ו‌‌יעש ל‌הם‌ כ‌כל ה‌‌מעשים ‌אשר‌ ‌עשה‌ ב‌‌בית אל‌
καί γε εἰς πάντας τοὺς οἴκους τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν Σαμαρείας , οὓς ἐποίησαν βασιλεῖς Ισραηλ παροργίζειν κύριον , ἀπέστησεν Ιωσιας καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτοῖς πάντα τὰ ἔργα , ἃ ἐποίησεν ἐν Βαιθηλ .
23 (σὺν) (πάντας) οἴκους
 

Fragments of 1–2 Kings (2 Kings 23:17–22) (CA_12.184)
2 recto

1 τῶν ὑψωμάτων
2 οἳ ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὓς ἐποίησαν βασιλεῖς Ισραηλ
5 τοῦ παροργίσαι
6 ἀπέστησεν Ιωσιαου καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς κατὰ
9 πάντα τὰ ποιήματα ἐποίησεν ἐν
11 Βηθηλ

2Kgs 23:20

   
11 καὶ ἐθυσίασεν σὺν πάντας
ו‌‌יזבח את‌ כל‌‌ ‌כהני‌ ה‌‌במות ‌אשר‌ ‌שם‌ ‌על‌ ה‌מזבחות‌ ו‌‌ישרף ‌את‌ ‌עצמות אדם‌‌ עלי‌‌הם ו‌‌ישב ‌‌‌ירושלם
καὶ ἐθυσίασεν πάντας τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ὄντας ἐκεῖ ἐπὶ τῶν θυσιαστηρίων καὶ κατέκαυσεν τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνθρώπων ἐπ' αὐτά · καὶ ἐπεστράφη εἰς Ιερουσαλημ .
13 ἱερεῖς τῶν ὑψωμάτων οἳ ἐκεῖ ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ ἐνέπρησεν
17 τὰ ὀστᾶ ἀνθρώπων ἐπ αὐτά καὶ
19 ἐπέστρεψσεν Ιερουσαλημ

2Kgs 23:21

   
20 καὶ
Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς παντὶ τῷ λαῷ λέγων Ποιήσατε τὸ πασχα τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν , καθὼς γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τῆς διαθήκης ταύτης ·
21 ἐνετείλατο βασιλεὺς σὺν παντὶ
23 τῷ λαῷ τῷ λέγειν
1 Ποιήσατε Φεσα
2 τῷ ΠΙΠΙ θεῷ ὑμῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου
5 τῆς συνθήκης
6 ταύτης

2Kgs 23:22

   
6 ὅτι οὐκ ἐποιήθη κατὰ τὸ
‌כי‌ ‌לא‌ ‌נעשה‌ כפסח ה‌‌זה מ‌ימי‌ ה‌‌שפטים אשר‌‌ ‌שפטו‌ את‌‌ ‌ישראל ו‌‌כל ‌ימי‌ ‌מלכי‌ ‌ישראל‌ ו‌‌מלכי ‌‌יהודה
ὅτι οὐκ ἐγενήθη τὸ πασχα τοῦτο ἀφ' ἡμερῶν τῶν κριτῶν , οἳ ἔκρινον τὸν Ισραηλ , καὶ πάσας τὰς ἡμέρας βασιλέων Ισραηλ καὶ βασιλέων Ιουδα ,
8 Φεσα τοῦτο ἀπὸ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἳ ἔκριναν τὸν Ισραηλ καὶ πασῶν ἡμερῶν βασιλέων Ισραηλ
14 καὶ βασιλέων Ιουδα
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

2Kgs 23:17

      
καὶ
εἶπεν
Τί
τὸ
ו‌
‌יאמר
‌מה‌
‌ה
καὶ
εἶπεν
Τί
τὸ
σκόπελον
τοῦτο
ציון‌
‌הלז‌
σκόπελον
ἐκεῖνο

ἐγὼ
ὁρῶ
καὶ
εἶπον
πρὸς
αὐτὸν
‌אשר‌
אני‌‌
‌ראה‌
ו‌
‌יאמרו
אלי‌
ו‌

ἐγὼ
ὁρῶ
καὶ
εἶπον
αὐτῷ

τῆς
πόλεως

τάφος
ἀνδρὸς
τοῦ
θεοῦ
‌אנשי‌
ה‌
‌עיר
ה
קבר
איש‌‌
ה‌
‌אלהים
ἄνδρες
τῆς
πόλεως
ἄνθρωπος
τοῦ
θεοῦ
ὃς
ἦλθεν
ἀπὸ
Ιουδα
καὶ
ἐκάλεσεν
אשר‌
בא‌‌
מ‌
‌יהודה
ו
יקרא
ἐξεληλυθὼς
ἐξ
Ιουδα
καὶ
ἐπικαλεσάμενος
σὺν
τὰ
ῥηματα
את‌
ה‌
דברים‌
τοὺς
λόγους
ταῦτα

ἐποίησας
‌אלה
אשר‌‌
‌עשית‌
τούτους
οὓς
ἐπεκαλέσατο
ἐπὶ
τὸ
θυσιαστήριον
Βηθηλ
‌על
ה‌
‌מזבח
בית‌ ‌אל‌
ἐπὶ
τὸ
θυσιαστήριον
Βαιθηλ

2Kgs 23:18

      
καὶ
ו‌
καὶ
εἶπεν
Ἄφετε
αὐτόν,
ἀνήρ
μὴ
σαλευσάτω
ὀστᾶ
‌יאמר
‌הניחו‌
ל‌ ‌ו
‌איש‌
‌אל‌
‌‌ינע
עצמתי‌
εἶπεν
Ἄφετε
αὐτό
ἀνὴρ
μὴ
κινησάτω
ὀστᾶ
αὐτοῦ
καὶ
περιέσωσαν
ὀστᾶ
ו‌
ו‌
‌ימלטו
‌עצמות‌
αὐτοῦ
καὶ
ἐρρύσθησαν
ὀστᾶ
περιεσωσαν
τοῦ
προφήτου
ה‌
נביא‌
τοῦ
προφήτου
ὃς
ἦλθεν
ἐκ
Σαμαρείας
‌אשר‌
‌בא‌
מ‌
‌שמרון
τοῦ
ἥκοντος
ἐκ
Σαμαρείας

2Kgs 23:19

      
καὶ
ו‌
‌גם
καί
γε
(σὺν)
(πάντας)
οἴκους
את‌‌
‌כל
‌בתי‌
εἰς
πάντας
οἴκους
τῶν
ὑψωμάτων
ה‌
‌במות
τῶν
ὑψηλῶν
οἳ
ἐν
πόλεσιν
Σαμαρείας
οὓς
ἐποίησαν
βασιλεῖς
Ισραηλ
‌אשר‌
ב‌
ערי‌
‌שמרון‌
‌אשר‌
‌עשו‌
‌מלכי‌
‌ישראל‌
τοὺς
ἐν
πόλεσιν
Σαμαρείας
οὓς
ἐποίησαν
βασιλεῖς
Ισραηλ
τοῦ
παροργίσαι
ל‌
‌הכעיס
παροργίζειν
ἀπέστησεν
Ιωσιαου
καὶ
ἐποίησεν
αὐτοῖς
κατὰ
‌הסיר‌‌
‌יאשיהו‌
ו‌
‌יעש
ל‌ הם‌
כ‌
ἀπέστησεν
Ιωσιας
καὶ
ἐποίησεν
ἐν αὐτοῖς
πάντα
τὰ
ποιήματα

ἐποίησεν
ἐν
כל
ה‌
‌מעשים
‌אשר‌
‌עשה‌
ב‌
πάντα
τὰ
ἔργα

ἐποίησεν
ἐν
Βηθηλ
‌בית אל‌
Βαιθηλ

2Kgs 23:20

      
καὶ
ἐθυσίασεν
σὺν
πάντας
ו‌
‌יזבח
את‌
כל‌‌
καὶ
ἐθυσίασεν
πάντας
ἱερεῖς
τῶν
ὑψωμάτων
οἳ
ἐκεῖ
ἐπὶ
τὰ
θυσιαστήρια
καὶ
ἐνέπρησεν
‌כהני‌
ה‌
‌במות
‌אשר‌
‌שם‌
‌על‌
ה‌
מזבחות‌
ו‌
‌ישרף
ἱερεῖς
τῶν
ὑψηλῶν
τοὺς
ἐκεῖ
ἐπὶ
τῶν
θυσιαστηρίων
καὶ
κατέκαυσεν
τὰ
ὀστᾶ
ἀνθρώπων
ἐπ
αὐτά
καὶ
‌את‌
‌עצמות
אדם‌‌
עלי‌
‌הם
ו‌
τὰ
ὀστᾶ
ἀνθρώπων
ἐπ'
αὐτά
καὶ
ἐπέστρεψσεν
Ιερουσαλημ
‌ישב
‌‌‌ירושלם
ἐπεστράφη
Ιερουσαλημ

2Kgs 23:21

      
καὶ
ו‌
Καὶ
ἐνετείλατο

βασιλεὺς
σὺν
παντὶ
‌יצו
ה‌
מלך‌
את‌
‌כל‌
ἐνετείλατο

βασιλεὺς
παντὶ
τῷ
λαῷ
τῷ
λέγειν
ה‌
‌עם
ל‌
אמר‌
τῷ
λαῷ
λέγων
Ποιήσατε
Φεσα
עשו‌‌
‌פסח‌
Ποιήσατε
πασχα
τῷ
ΠΙΠΙ
θεῷ
ὑμῶν
κατὰ
γεγραμμένον
ἐπὶ
βιβλίου
ל‌
‌יהוה
אלהי‌
‌כם
כ‌
‌כתוב
על‌‌
‌ספר‌
τῷ
κυρίῳ
θεῷ
ἡμῶν
καθὼς
γέγραπται
ἐπὶ
βιβλίου
τῆς
συνθήκης
ה‌
‌ברית
τῆς
διαθήκης
ταύτης
זה‌
ταύτης

2Kgs 23:22

      
ὅτι
οὐκ
ἐποιήθη
κατὰ
‌כי‌
‌לא‌
‌נעשה‌
כ
ὅτι
οὐκ
ἐγενήθη
Φεσα
τοῦτο
ἀπὸ
ἡμερῶν
τῶν
κριτῶν
οἳ
ἔκριναν
τὸν
Ισραηλ
καὶ
πασῶν
ἡμερῶν
βασιλέων
Ισραηλ
פסח
‌זה
מ‌
ימי‌
ה‌
‌שפטים
אשר‌‌
‌שפטו‌
את‌‌
‌ישראל
ו‌
‌כל
‌ימי‌
‌מלכי‌
‌ישראל‌
πασχα
τοῦτο
ἀφ'
ἡμερῶν
τῶν
κριτῶν
οἳ
ἔκρινον
τὸν
Ισραηλ
καὶ
πάσας
ἡμέρας
βασιλέων
Ισραηλ
καὶ
βασιλέων
Ιουδα
ו‌
‌מלכי
‌‌יהודה
καὶ
βασιλέων
Ιουδα