Florence University Library, Florence, University Library, Ms Ebr. 3574 (Modona 12)

Diplomatic with normalised text
Diplomatic TextNormalised Text

Jon 1:13

Jon 1:13

  וַיַּחְתְּרוּ
  וַיַּחְתְּרוּ
20 הָאֲנָשִׁים לְהָשִׁיב אֶל הַיַּבָּשָׁה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם     קֶלָמְנָן
20 הָאֲנָשִׁים לְהָשִׁיב אֶל הַיַּבָּשָׁה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם     κ’ ἔλαμναν
21 אִיאַדְּרֶש טוֹ שְטְרֶפְשִין פְּרוֹש טִיקְשֶרָא קֶאוּ אֶדִינַשְטִישָן אוֹטִי אִיתָלָשָא פּוֹרֶבְגוֹמֶנוֹ
21 οἱ ἄνδρες τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ καὶ οὐ ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα πορευγόμενον
22 קֶלֶלַפִּיזוֹ אִיפִּי אַפְטוּש :    
22 καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

Jon 1:14

  וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה וַיֹּאמְרוּ אָנָּה יְהוָה אַל-נָא נֹאבְדָה בְּנֶפֶשׁ
  וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה וַיֹּאמְרוּ אָנָּה יְהוָה אַל-נָא נֹאבְדָה בְּנֶפֶשׁ
23 הָאִישׁ הַזֶּה וְאַל-תִּתֵּן עָלֵינוּ דָּם נָקִיא כִּי-אַתָּה יְהוָה כַּאֲשֶׁר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ קֶפִּיקַלִישְטִי שָ
23 הָאִישׁ הַזֶּה וְאַל-תִּתֵּן עָלֵינוּ דָּם נָקִיא כִּי-אַתָּה יְהוָה כַּאֲשֶׁר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ κ’ ἐπικαλήστησαν
24 פְּרוֹש קִירִיאוֹן קֶאִיפָּשִי פָּרָקלוּמֵי קִירִיאֵי מִי אֶדָא אַפּוֹלֶשְטוּמֶי אֵין פְּשִיכִי טוּאָנִיר טוּ
24 πρὸς κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ τοῦ ἀνὴρ τοῦ
25 אֶטוּטוּ קֶמִי דוֹשִיש אַנְתוֹ אִיפִּי אֶמָש אֶמָן אַתִיאוֹ אוֹטִי אֶשִי קִירִיאֵי קַתוֹש אֶתֶלִישֶש
25 ἐτούτου καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ Κύριε καθὼς ἐθέλησες
26 אֶפִּישֶש :   
26 ἔποισες

Jon 1:15

Jon 1:15

 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה, וַיְטִלֻהוּ אֶל-הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּוֹ קֶשִיקוֹשֵן טוֹ

A Greek Translation of Jonah (BOL)
250 verso

 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה, וַיְטִלֻהוּ אֶל-הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּוֹ κ’ ἐσήκωσεν τὸν

A Greek Translation of Jonah (BOL)
250 verso

1 יוֹנָה קֶרִיקְשָאן אַפְטוֹן פְּרוֹש טִין תָלָשָא קֶשְטָתִין אִיתָלָשָא אַפוּ אֶבְרִיזְמוֹן אַפְטוּ :
1 Ιονα κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν αὐτοῦ

Jon 1:16

Jon 1:16

 וַיִּירְאוּ
 וַיִּירְאוּ
2 הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת-יְהוָה וַיִּזְבְּחוּ-זֶבַח לַיהוָה וַיִּדְּרוּ נְדָרִים קֶאפוֹבִיתִישָאן אִיאַדְּרֶש
2 הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת-יְהוָה וַיִּזְבְּחוּ-זֶבַח לַיהוָה וַיִּדְּרוּ נְדָרִים κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες
3 פוֹבֶרָא מֵגָלִי טוֹן קִירִיאוֹ קֶתִישִיאָשָן תִישִיאָה אִישְקִירִיאוֹ קֶטַכְטִישָן טַגְמָטָא :      
3 φόβο μεγάλη τὸν κύριο κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

Jon 2:1

 וַיְמַן
 וַיְמַן
4 יְהוָה דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת-יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת : דָּג קֶטַרוֹשֶן
4 יְהוָה דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת-יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת : דָּג κ’ ἐθάρρωσεν
5 אוֹקִירִיאוֹש אֶכְטִיאוֹ מֶגָלוֹ טוֹקַטָפִּי טוֹן יוֹנָה קִיטוֹן יוֹנָה אֶנֶיגָּטָא טוּאֶכְטִיאוּ טְרִיש
5 κύριος ἐχτύο μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς
6 אִימֶרֶש קֶטְרִיש נִיכְטֵש :                
6 ἡμέρες καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

Jon 2:2

 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל-יְהוָה אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה :
 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל-יְהוָה אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה :
7 קֶפְּשָלֵן יוֹנָה פְּרוֹש קִירִיאוֹ תֵאוֹ אַפְטוֹן אַפּוֹאֶגָּטָא טוּפְשָרִיאוּ :
7 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριο θεὸ αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ψαριού

Jon 2:3

Jon 2:3

 וַיֹּאמֶר קָרָאתִי
 וַיֹּאמֶר קָרָאתִי
8 מִצָּרָה לִי אֶל-יְהוָה וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי קֵאִיפֵּן אֶפִּיקַלִישְטִיקָאן אַפּוֹ
8 מִצָּרָה לִי אֶל-יְהוָה וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκαν ἀπὸ
9 שְטֵינוֹכוֹרִיאָה אִיש אֵימֵן פְּרוֹש קִירִיאוֹ קֶפִּילוֹיִיתִיקֶמֶי אַפּוֹאַשְטֶרָא אָדוּ אֶבוֹאָשָא אַקוּשֶש
9 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα ἅδοῦ ἐβόησα ἄκουσες
10 פוֹנִימוּ :    
10 φωνή μου

Jon 2:4

Jon 2:4

  וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל-מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ :       קֶרִיקְשֶזְמֶי בִיתוֹש אֵין פֶּלַגוֹ תָלָשוּ קֶפּוֹטָמִיאָה אֶפֶּרִי- ייִרִישַשִימֶי פַּ אן שִיתְרִימָטָשוּ קֶקִימָטָשוּ
  וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל-מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ :       κ’ ἔρρηξές με βυθὸς ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου καὶ κύματά σου
12 אֵיפִּיאֶמֶן אֶדִיאָבִישָא :
12 ἐπὶ ἐμὲν ἐδιάβησαν

Jon 2:5

Jon 2:5

 וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ :
 וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ :
13 קֶאגוֹ אִיפָּא אֶפִּיבְגַלְטִיקָא אַפּוֹאֶנַדִּיאוּ אֶפְטַלְמוֹשוּ מוֹנוֹ פְּרוֹזְבָלוֹ טוֹפִּיבְלֶפְּשִי פְּרוֹש נָאוֹן
13 καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
14 אַיוֹשִינִישוּ :
14 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

Jon 2:6

 אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי : יִירִישָמֵיאֶפֶרִי אִידָטָא
 אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי : ἐπεριγύρισά με ὕδατα
15 אוֹש רוֹתוּנִי אַבִישוֹש אֶפֶּרִיִירִישַ מֵי פָּפִירִי שְטְרוֹמֶנוֹ אִיש קֶפָלִימוּ :
15 ὡς ρωθοῦνι ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι στρωμένο εἰς κεφάλι μου

Jon 2:7

Jon 2:7

 לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי
 לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי
16 הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי יְהוָה אֱלֹהָי : אִיש אַקְרָן אוֹרֶאוֹן אֶקַטֵבִיקָא
16 הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי יְהוָה אֱלֹהָי : εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα
17 אִיִיש מוּכְלוֹן אַפְטִין אֵין בְּרִימוּ אִיש נֶאוֹנָא קֶאֶנֶבָשֶש אַפּוֹבְוֹתְרוֹן זוֹאֶזְמוּ קִירִיאֶי תֶאֶמוּ :
17 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

Jon 2:8

18 בְּהִתְעַטֵּף עָלַי נַפְשִׁי אֶת-יְהוָה זָכָרְתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ : אוֹדָּאן אֶרֶתִימִישֶן אֶמֶי פְּשִיכִימוּ טוֹגִּירִיאוֹן אֶמֶנִישְטִיקָא קֶאִירְתֶן פְּרוֹש אֶשֶן אִיפְּשַלְמוּדִיאָמוּ פְּרוֹש
18 בְּהִתְעַטֵּף עָלַי נַפְשִׁי אֶת-יְהוָה זָכָרְתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ : ὅταν ἐρεθύμισεν ἐμὲ ψυχή μου τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
20 נָאוֹן אַיוֹשִינִישוּ :
20 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

Jon 2:9

 מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי-שָׁוְא--חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ : אוֹפִלַכוֹדֵּש אוֹמַטִיאָה פְּשוֹמָטֵינא
 מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי-שָׁוְא--חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ : οἱ φυλάχοντες ομάταια ψωματινά
21 פִישְטין אַפְטוֹן קָ טַלִיפּוּ :
21 πίστιν αὐτῶν καταλείπουν

Jon 2:10

Jon 2:10

 וַאֲנִי בְּקוֹל תּוֹדָה אֶזְבְּחָה-לָּךְ אֲשֶׁר נָדַרְתִּי אֲשַׁלֵּמָה יְשׁוּעָתָה, לַיהוָה :
 וַאֲנִי בְּקוֹל תּוֹדָה אֶזְבְּחָה-לָּךְ אֲשֶׁר נָדַרְתִּי אֲשַׁלֵּמָה יְשׁוּעָתָה, לַיהוָה :
22 קֶאֶגוֹ מֶפוֹנִין דוֹקְשׂולוֹיִיאש תִישִיאָשוֹ אִישֶשֶן אוֹש אֶטַכְטִיקָא פְּלֶרוֹשוֹ שוֹטֵרִיאָה אִיש קִירִיאוֹש :
22 καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία εἰς κύριος

Jon 2:11

Jon 2:11

 וַיֹּאמֶר יְהוָה לַדָּג וַיָּקֵא אֶת-יוֹנָה אֶל-הַיַּבָּשָׁה קֶאִיפֶּן אוֹקִירִיאוֹש טוּאֶכְטִיאוּ
 וַיֹּאמֶר יְהוָה לַדָּג וַיָּקֵא אֶת-יוֹנָה אֶל-הַיַּבָּשָׁה καὶ εἶπεν κύριος τοῦ ἐχτύου
24 קֶאֶקְשֶרָשֶן יוֹנָה פְּרוֹש טִין קְשֶירָא :
24 καὶ ἐξέρασεν Ιονα πρὸς τὴν ξερὰ
Normalised text only
Normalised Text

Jon 1:13

  וַיַּחְתְּרוּ
20 הָאֲנָשִׁים לְהָשִׁיב אֶל הַיַּבָּשָׁה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם     κ’ ἔλαμναν
21 οἱ ἄνδρες τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ καὶ οὐ ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα πορευγόμενον
22 καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

  וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה וַיֹּאמְרוּ אָנָּה יְהוָה אַל-נָא נֹאבְדָה בְּנֶפֶשׁ
23 הָאִישׁ הַזֶּה וְאַל-תִּתֵּן עָלֵינוּ דָּם נָקִיא כִּי-אַתָּה יְהוָה כַּאֲשֶׁר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ κ’ ἐπικαλήστησαν
24 πρὸς κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ τοῦ ἀνὴρ τοῦ
25 ἐτούτου καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ Κύριε καθὼς ἐθέλησες
26 ἔποισες

Jon 1:15

 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה, וַיְטִלֻהוּ אֶל-הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּוֹ κ’ ἐσήκωσεν τὸν

A Greek Translation of Jonah (BOL)
250 verso

1 Ιονα κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν αὐτοῦ

Jon 1:16

 וַיִּירְאוּ
2 הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת-יְהוָה וַיִּזְבְּחוּ-זֶבַח לַיהוָה וַיִּדְּרוּ נְדָרִים κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες
3 φόβο μεγάλη τὸν κύριο κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

 וַיְמַן
4 יְהוָה דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת-יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת : דָּג κ’ ἐθάρρωσεν
5 κύριος ἐχτύο μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς
6 ἡμέρες καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל-יְהוָה אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה :
7 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριο θεὸ αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ψαριού

Jon 2:3

 וַיֹּאמֶר קָרָאתִי
8 מִצָּרָה לִי אֶל-יְהוָה וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκαν ἀπὸ
9 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα ἅδοῦ ἐβόησα ἄκουσες
10 φωνή μου

Jon 2:4

  וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל-מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ :       κ’ ἔρρηξές με βυθὸς ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου καὶ κύματά σου
12 ἐπὶ ἐμὲν ἐδιάβησαν

Jon 2:5

 וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ :
13 καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
14 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

 אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי : ἐπεριγύρισά με ὕδατα
15 ὡς ρωθοῦνι ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι στρωμένο εἰς κεφάλι μου

Jon 2:7

 לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי
16 הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי יְהוָה אֱלֹהָי : εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα
17 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

18 בְּהִתְעַטֵּף עָלַי נַפְשִׁי אֶת-יְהוָה זָכָרְתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ : ὅταν ἐρεθύμισεν ἐμὲ ψυχή μου τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
20 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

 מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי-שָׁוְא--חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ : οἱ φυλάχοντες ομάταια ψωματινά
21 πίστιν αὐτῶν καταλείπουν

Jon 2:10

 וַאֲנִי בְּקוֹל תּוֹדָה אֶזְבְּחָה-לָּךְ אֲשֶׁר נָדַרְתִּי אֲשַׁלֵּמָה יְשׁוּעָתָה, לַיהוָה :
22 καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία εἰς κύριος

Jon 2:11

 וַיֹּאמֶר יְהוָה לַדָּג וַיָּקֵא אֶת-יוֹנָה אֶל-הַיַּבָּשָׁה καὶ εἶπεν κύριος τοῦ ἐχτύου
24 καὶ ἐξέρασεν Ιονα πρὸς τὴν ξερὰ
Parallel aligned text
Normalised TextMTLXXHexapla

Jon 1:13

   
  וַיַּחְתְּרוּ
ויחתרו האנשים להשיב אל־ה יבשה ולא יכלו כי־הים הולך וסער עליהם ׃
καὶ παρεβιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν γῆν καὶ οὐκ ἠδύναντο, ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ’ αὐτούς.
20 הָאֲנָשִׁים לְהָשִׁיב אֶל הַיַּבָּשָׁה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם     κ’ ἔλαμναν
21 οἱ ἄνδρες τὸ στρέψει πρὸς τὴν ξερὰ καὶ οὐ ἐδυνάστησαν ὅτι θάλασσα πορευγόμενον
22 καὶ λαιλαπίζον ἐπὶ αὐτούς

Jon 1:14

   
  וַיִּקְרְאוּ אֶל-יְהוָה וַיֹּאמְרוּ אָנָּה יְהוָה אַל-נָא נֹאבְדָה בְּנֶפֶשׁ
ויקראו אל־יהוה ויאמרו אנה יהוה אל־נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא ־כי־אתה יהוה כאשר חפצת עשית ׃
καὶ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον καὶ εἶπαν Μηδαμῶς, κύριε, μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τούτου, καὶ μὴ δῷς ἐφ’ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον, ὅτι σύ, κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας
23 הָאִישׁ הַזֶּה וְאַל-תִּתֵּן עָלֵינוּ דָּם נָקִיא כִּי-אַתָּה יְהוָה כַּאֲשֶׁר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ κ’ ἐπικαλήστησαν
24 πρὸς κύριον καὶ εἶπασι παρακαλοῦμε Κύριε μὴ ἐδὰ ἀπολεστοῦμε ἐν ψυχὴ τοῦ ἀνὴρ τοῦ
25 ἐτούτου καὶ μὴ δώσῃς ἐν τὸ ἐπὶ ἐμᾶς αἷμαν ἀθῶο ὅτι ἐσὺ Κύριε καθὼς ἐθέλησες
26 ἔποισες

Jon 1:15

   
 וַיִּשְׂאוּ אֶת-יוֹנָה, וַיְטִלֻהוּ אֶל-הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּוֹ κ’ ἐσήκωσεν τὸν

A Greek Translation of Jonah (BOL)
250 verso

  
1 Ιονα κ’ ἔρρηξαν αὐτὸν πρὸς τὴ θάλασσα κ’ ἐστάθην θάλασσα ἀπὸ ἐβρισμὸν αὐτοῦ
וישאו את־יונה ויטל הו אל־הים ויעמד הים מזעפו ׃
καὶ ἔλαβον τὸν Ιωναν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη ἡ θάλασσα ἐκ τοῦ σάλου αὐτῆς.

Jon 1:16

   
 וַיִּירְאוּ
וייראו האנשים יראה גדולה את־יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים ׃
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες φόβῳ μεγάλῳ τὸν κύριον καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ κυρίῳ καὶ ηὔξαντο εὐχάς
2 הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת-יְהוָה וַיִּזְבְּחוּ-זֶבַח לַיהוָה וַיִּדְּרוּ נְדָרִים κ’ ἐφοβήθησαν οἱ ἄνδρες
3 φόβο μεγάλη τὸν κύριο κ’ ἐθυσίασαν θυσία εἰς κύριο κ’ ἐτάχτησαν τάγματα

Jon 2:1

   
 וַיְמַן
וימן יהוה דג גדול לבלע את־יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות ׃
Καὶ προσέταξε κύριος κήτει μεγάλῳ καταπιεῖν τὸν Ιωναν· καὶ ἦν Ιωνας ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας
4 יְהוָה דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת-יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת : דָּג κ’ ἐθάρρωσεν
5 κύριος ἐχτύο μεγάλο τὸ καταπεῖ τὸν Ιονα κ’ ἦτον Ιονα ἐν ἔγγατα τοῦ ἐχτύου τρεῖς
6 ἡμέρες καὶ τρεῖς νύχτες

Jon 2:2

   
 וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל-יְהוָה אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה :
ויתפלל יונה אל־יהוה אלהיו ממעי הדגה ׃
καὶ προσηύξατο Ιωνας πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους
7 κ’ ἔψαλεν Ιονα πρὸς κύριο θεὸ αὐτὸν ἀπὸ ἔγγατα τοῦ ψαριού
  

Jon 2:3

   
 וַיֹּאמֶר קָרָאתִי
ויאמר קראתי מצרה לי אל־יהוה ויענ ני מבטן שאול שועתי שמעת קולי ׃
καὶ εἶπεν Ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς κύριον τὸν θεόν μου, καὶ εἰσήκουσέ μου· ἐκ κοιλίας ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας φωνῆς μου
8 מִצָּרָה לִי אֶל-יְהוָה וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי καὶ εἶπεν ἐπικαλήστηκαν ἀπὸ
9 στενοχωρία εἰς ἐμὲν πρὸς κύριο κ’ ἐπιλογήθηκέ με ἀπὸ γαστέρα ἅδοῦ ἐβόησα ἄκουσες
10 φωνή μου

Jon 2:4

   
  וַתַּשְׁלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל-מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ :       κ’ ἔρρηξές με βυθὸς ἐν πέλαγο θαλάσσου καὶ ποτάμια ἐπεριγυρίσασί με πᾶν συθρύμματά σου καὶ κύματά σου
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל־משבריך וגליך עלי עברו ׃
ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης, καὶ ποταμοί με ἐκύκλωσαν· πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον
12 ἐπὶ ἐμὲν ἐδιάβησαν
  

Jon 2:5

   
 וַאֲנִי אָמַרְתִּי נִגְרַשְׁתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ :
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל־היכל קדשך ׃
καὶ ἐγὼ εἶπα Ἀπῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου· ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι πρὸς τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου;
13 καὶ ἐγὼ εἶπα ἐπιβγάλτηκα ἀπὸ ἐναντίου ἐφταλμῶ σου μόνο προσβαλῶ τὸ πιβλέψει πρὸς ναὸν
14 ἁγιωσύνης σου

Jon 2:6

   
 אֲפָפוּנִי מַיִם עַד-נֶפֶשׁ תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּשׁ לְרֹאשִׁי : ἐπεριγύρισά με ὕδατα
אפפוני מים עדנפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי ׃
περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄβυσσος ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων
15 ὡς ρωθοῦνι ἄβυσσος ἐπεριγύρισέ με παπύρι στρωμένο εἰς κεφάλι μου
  

Jon 2:7

   
 לְקִצְבֵי הָרִים יָרַדְתִּי
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחי ה בעדי לעולם ותעל משחת חי י יהוה אלהי ׃
κατέβην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωῆς μου, κύριε ὁ θεός μου
16 הָאָרֶץ בְּרִחֶיהָ בַעֲדִי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִשַּׁחַת חַיַּי יְהוָה אֱלֹהָי : εἰς ἄκρες ὀρέων ἐκατέβηκα
17 ἠγῆς μουχλῶν αὐτὴν ἐν περὶ μοῦ εἰς ναιῶνα καὶ ἐνέβασες ἀπὸ βόθρον ζωές μου κύριε θεέ μου

Jon 2:8

   
18 בְּהִתְעַטֵּף עָלַי נַפְשִׁי אֶת-יְהוָה זָכָרְתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל-הֵיכַל קָדְשֶׁךָ : ὅταν ἐρεθύμισεν ἐμὲ ψυχή μου τὸγ γύριον ἐμνήστηκα καὶ ἦρθεν πρὸς ἐσὲν ψαλμουδία μου πρὸς
בהתעטף עלי נפשי את־יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל־היכל קדשך ׃
ἐν τῷ ἐκλείπειν ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ψυχήν μου τοῦ κυρίου ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν ἅγιόν σου
20 ναὸν ἁγιωσύνης σου

Jon 2:9

   
 מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי-שָׁוְא--חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ : οἱ φυλάχοντες ομάταια ψωματινά
משמרים הבלי־שוא חסדם יעזבו ׃
φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεος αὐτῶν ἐγκατέλιπον
21 πίστιν αὐτῶν καταλείπουν
  

Jon 2:10

   
 וַאֲנִי בְּקוֹל תּוֹדָה אֶזְבְּחָה-לָּךְ אֲשֶׁר נָדַרְתִּי אֲשַׁלֵּמָה יְשׁוּעָתָה, לַיהוָה :
ואני בקול תודה אזבחה־לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה ׃
ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω σοι· ὅσα ηὐξάμην, ἀποδώσω εἰς σωτηρίαν μου τῷ κυρίῳ
22 καὶ ἐγὼ μὲ φωνὴν δοξολογίας θυσιάσω εἰς ἐσέν ὡς ἐτάχτηκα πλερώσω σωτερία εἰς κύριος
  

Jon 2:11

   
 וַיֹּאמֶר יְהוָה לַדָּג וַיָּקֵא אֶת-יוֹנָה אֶל-הַיַּבָּשָׁה καὶ εἶπεν κύριος τοῦ ἐχτύου
ויאמר יהוה לדג ויקא את־יונה אל־היבשה ׃
καὶ προσετάγη τῷ κήτει, καὶ ἐξέβαλε τὸν Ιωναν ἐπὶ τὴν ξηράν
24 καὶ ἐξέρασεν Ιονα πρὸς τὴν ξερὰ
  
Parallel aligned text with coupled pairs
Target (Normalised Text)MTLXXEquivalents/AqEquivalents/SymEquivalents/TheodEquivalents/Other

Jon 1:13

      
κ’
ἔλαμναν
ו
יחתרו
καὶ
παρεβιάζοντο
οἱ
ἄνδρες
τὸ
στρέψει
πρὸς
τὴν
ξερὰ
καὶ
οὐ
ἐδυνάστησαν
ὅτι

θάλασσα
πορευγόμενον
ה
אנשים
ל
השיב
אל־
ה
יבשה


יכלו
כי־

ים
הולך
οἱ
ἄνδρες
τοῦ
ἐπιστρέψαι
πρὸς

γῆνκαὶ
λαιλαπίζον
ἐπὶ
αὐτούςהםαὐτούς.

Jon 1:14

      
κ’
ἐπικαλήστησαν

καὶ
πρὸς
κύριον
καὶ
εἶπασι
παρακαλοῦμε
Κύριε
μὴ
ἐδὰ
ἀπολεστοῦμε
ἐν
ψυχὴ
τοῦ
ἀνὴρ
τοῦ
אל־אנה
ה זה

κύριε,


ἕνεκεν

τοῦ

ἐτούτου
καὶ
μὴ
δώσῃς
ἐπὶ
ἐμᾶς
αἷμαν
ἀθῶο
ὅτι
ἐσὺ
Κύριε
καθὼς
ἐθέλησες
ה זה
ו
אל־
תתן


דם


אתה

כ אשר
ὅτι
σύ,


ἐβούλου
ἔποισες
πεποίηκας

Jon 1:15

      
κ’
ἐσήκωσεν
τὸν
ו

את־


Ιονα
κ’
ἔρρηξαν
αὐτὸν
πρὸς
τὴ
θάλασσα
κ’
ἐστάθην

θάλασσα
ἀπὸ
ἐβρισμὸν
αὐτοῦ

ו


יעמד
ה
καὶ

αὐτὸν
εἰς
τὴν


ἔστητοῦ

Jon 1:16

      
κ’
ἐφοβήθησαν
οἱ
ἄνδρες

ייראו

אנשים


οἱ
φόβο
μεγάλη
τὸν
κύριο
κ’
ἐθυσίασαν
θυσία
εἰς
κύριο
κ’
ἐτάχτησαν
τάγματα
יראה

את־
יהוה
ו

κύριοντῷ

ηὔξαντο

Jon 2:1

      
κ’
ἐθάρρωσεν
ו
Καὶ

κύριος
ἐχτύο
μεγάλο
τὸ
καταπεῖ
τὸν
Ιονα
κ’
ἦτον
Ιονα
ἐν
ἔγγατα
τοῦ
ἐχτύου
τρεῖς


דג

ל

את־
ב
מעי
ה

שלשה
κύριος
κήτει

καταπιεῖν

Ιωναν·
καὶ


τρεῖς
ἡμέρες
καὶ
τρεῖς
νύχτες
ימים
ו
שלשה
לילותJon 2:2

      
κ’
ἔψαλεν
Ιονα
πρὸς
κύριο
θεὸ
αὐτὸν
ἀπὸ
ἔγγατα
τοῦ
ψαριού


יו
מ
מעי
ה
דגה

προσηύξατοτὸν
Jon 2:3

      
καὶ
εἶπεν
ἐπικαλήστηκαν
ἀπὸ
ו
יאמר
קראתיστενοχωρία
εἰς
ἐμὲν
πρὸς
κύριο
κ’
ἐπιλογήθηκέ
με
ἀπὸ
γαστέρα
ἅδοῦ
ἐβόησα
ἄκουσες

ל

ני
מ


ἐκ
κοιλίας
ᾅδου
κραυγῆς
ἤκουσας
φωνή
μου

י
φωνῆς

Jon 2:4

      
κ’
ἔρρηξές
με
βυθὸς
ἐν
πέλαγο
θαλάσσου
καὶ
ποτάμια
ἐπεριγυρίσασί
με
πᾶν
συθρύμματά
σου
καὶ
κύματά
σου


ניו
גלי
ἀπέρριψάς
με
εἰς βάθη
εἰς
καρδίας

καὶ
ποταμοί
ἐκύκλωσαν·


οἱ

καὶ

σου

ἐπὶ
ἐμὲν
ἐδιάβησαν
διῆλθον

Jon 2:5

      
καὶ
ἐγὼ
εἶπα
ἐπιβγάλτηκα
ἀπὸ
ἐναντίου
ἐφταλμῶ
σου
μόνο
προσβαλῶ
τὸ
πιβλέψει
πρὸς
ναὸν

אני
עיניל
הביט
אל־

ἐγὼ
εἶπα
Ἀπῶσμαι

ἐξ

σου·
ἆρα
προσθήσω
τοῦ
ἐπιβλέψαιἁγιωσύνης
σου

τὸν
σου;Jon 2:6

      
ἐπεριγύρισά
με
ὕδατα


מים

μοι
ὕδωρ
ὡς
ρωθοῦνι
ἄβυσσος
ἐπεριγύρισέ
με
παπύρι
στρωμένο
εἰς
κεφάλι
μουיסבב
ני

חבוש
ל
ראש


ἄβυσσος

με

Jon 2:7

      
εἰς
ἄκρες
ὀρέων
ἐκατέβηκαירדתי
εἰς
σχισμὰς
ὀρέων
κατέβην
ἠγῆς
μουχλῶν
αὐτὴν
ἐν
περὶ
μοῦ
εἰς
ναιῶνα
καὶ
ἐνέβασες
ἀπὸ
βόθρον
ζωές
μου
κύριε
θεέ
μου

ברחי

ב


ל


οἱ
αὐτῆς


ἀναβήτωκύριε

Jon 2:8

      
ὅταν
ἐρεθύμισεν
ἐμὲ
ψυχή
μου
τὸγ
γύριον
ἐμνήστηκα
καὶ
ἦρθεν
πρὸς
ἐσὲν

ψαλμουδία
μου
πρὸς
י
תבוא
אלי


תפלת

ἐν

ἐμοῦ
τὴν
μου

ναὸν
ἁγιωσύνης
σου

קדש

ἅγιόν
σου

Jon 2:9

      
οἱ
φυλάχοντες
ομάταια
ψωματινά
משמרים
משמרים
הבלי־
שוא

μάταια


πίστιν
αὐτῶν
καταλείπουν
חסד
ם
ἔλεος
αὐτῶν
ἐγκατέλιπονJon 2:10

      
καὶ
ἐγὼ
μὲ
φωνὴν
δοξολογίας
θυσιάσω
εἰς
ἐσέν
ὡς
ἐτάχτηκα
πλερώσω
σωτερία
εἰς
κύριος
ו


ישועתה
ל
δὲκυρίῳ

Jon 2:11

      
καὶ
εἶπεν

κύριος
τοῦ
ἐχτύου

καὶ
προσετάγη

κήτει,

καὶ
ἐξέρασεν
Ιονα
πρὸς
τὴν
ξερὰ

יקא


הἐπὶ
τὴν
ξηράν